Den självklara återvinningspartnern!

Ett stort miljöfokus

Hela vår affärsidé går ut på att förbättra miljön. Vi försöker genom vår verksamhet stimulera till att återanvända järn och metaller istället för att bryta ny malm ur gruvor. Detta sparar in stora mängder utsläpp, till exempel koldioxid.

Vidare nöjer vi oss inte riktigt där, utan vi försöker hela tiden bli bättre på det vi redan är bra på, bland annat genom att uppnå våra miljömål. Enkelt förklarat försöker vi minimera den miljöpåverkan vi själva ger upphov till i vår verksamhet. Till vår hjälp har vi ett miljöledningssystem som även är certifierat enligt kraven i standarden ISO 14001:2004.

Vi har även möjligheter att hjälpa andra företag bli bättre vad gäller miljöfrågor, då i synnerhet inom återvinning. För mer information vänligen kontakta oss.