Den självklara återvinningspartnern!

Företag

Nästan hela vår omsättning utgörs av skrot från olika företag. Det kan vara stansade järnplåtar, aluminiumspån, kasserade konstruktioner, offset-plåt från tryckeri, ja i princip vad som helst. Därför har vi ett högt kunnande och lång erfarenhet av olika skrotsorter samt hur dessa ska bearbetas och förädlas till bästa skrotråvara.

Det finns egentligen oändligt många typer av skrot, dock för att få en uppfattning om de vanligaste skrotfraktionerna så kan man läsa mer under rubriken vanliga skrotfraktioner.

Transport och container

Vi har olika containrar efter behov, men vi använder i första hand lastväxlar-containrar. Dessa finns i flertalet storlekar för att kunna passa olika behov. Vi har även mindre lådor för järn och metallskrot som med lätthet kan flyttas, t ex med truck.

Vi har även nya moderna lastbilar och normalt ingår hämtning av skrot och containerhyra i samband med att vi köper skrot.