Den självklara återvinningspartnern!

Privat

Du som privatperson är alltid välkommen att sälja skrot till oss. Vi tar emot allt slags järn och metaller förutsatt att det inte är farligt avfall. Se även Farligt Avfall eller våra Miljömål.

För dagsaktuella priser på vanligt förekommande skrotfraktioner ring oss på telefon 044-28 24 40.